Polityka prywatności – aplikacja mobilna „Zostań wege” oraz strona internetowa https://www.zostanwege.pl/

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodo@viva.org.pl. 

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Kontakt

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości kierowanej do Administratora). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt. 

Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust.1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

1,5%

Przetwarzanie odbywa się w celu podziękowania za wsparcie oraz w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1,5 % podatku, jeśli wesprzesz naszą działalność. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od momentu otrzymania danych osobowych z Urzędu Skarbowego.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

Darowizny

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś w formularzu płatności lub w przelewie (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer konta bankowego). Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć naszą działalność. Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu umożliwienia dokonania i obsługi przekazania darowizny na rzecz Administratora. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny. Działamy w oparciu o ciążący na nas obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe w tym celu przetwarzamy przez okres 5 lat od rozliczenia darowizny. 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail oraz adres, w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  Dane osobowe przetwarzamy w tym celu przez rok od wsparcia naszych działań lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

Patronite

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu podziękowania Ci za udzielone wsparcie zgodnie z opisami celów w serwisie Patronite. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Twoje dane przechowujemy przez okres wspierania naszych działań. 

Ponadto publikujemy Twoje dane osobowe na naszej stronie internetowej jeśli przekroczysz próg wpłaty zgodnie z opisem celu. Podstawą naszego działania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane przechowujemy do czasu wspierania naszych działań lub cofnięcia zgody. 

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

Pomagam.pl

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu podziękowania Ci za udzielone wsparcie. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Twoje dane przechowujemy przez okres wspierania naszych działań. 

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

Newsletter

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail w celu przekazywania Ci informacji o naszej działalności, o podejmowanych działaniach i planowanych akcjach. Podstawą naszego działania jest zgoda, której nam udzielasz (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości pisząc na adres Administratora. Twoje dane przetwarzamy do czasu wycofania Twojej zgody lub zaprzestania wysyłania wiadomości przez Administratora. 

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

Lokalizacja – dotyczy wyłącznie aplikacji „Zostań wege”

Przetwarzamy informacje o kraju, z którego łączysz się z naszą aplikacją. Dane te przetwarzamy wyłącznie wtedy, gdy samodzielnie zezwolisz aplikacji na dostęp do lokalizacji. Wykorzystujemy te dane, abyś mógł sprawdzić wege lokale w Twojej lokalizacji. Podstawą prawną naszego działania jest zgoda, której nam udzielasz i którą możesz wycofać w dowolnym momencie w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Twoje dane przetwarzamy do czasu wycofania zgody. 

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

Pliki Cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści,
w tym reklam. Administrator Danych Osobowych stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu,
aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia
w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych. 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych.

Twoje prawa 

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
 • kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
 • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
 • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych. 

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Zmiany w Polityce Prywatności 

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszych stronach, a w przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię bezpośrednio na wskazany adres e-mail.