Mural Zostań Wege
Wegańskie graffiti
14 kwietnia 2021
Zostań Wege na 30 dni
Wege aplikacja
2 sierpnia 2021
Raport zabójczy dla planety

Opublikowaliśmy bezpłatny, obszerny raport Zabójczy dla planety. Jak chów przemysłowy wpływa na Ziemię. Raport prezentuje przyczyny i konsekwencje zmian klimatu w kontekście ludzkiej diety opartej na mięsie i produktach odzwierzęcych. 

Na skutek rabunkowej polityki doprowadziliśmy planetę do skraju wytrzymałości. Przyszłość Ziemi, nasza, kolejnych pokoleń i milionów innych gatunków jest zagrożona. Katastrofa klimatyczna już trwa, a tempo postępujących, negatywnych zmian wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Obok energetyki opartej na paliwach kopalnych jednym z głównych winowajców krytycznej sytuacji, w jakiej znajduje się nasza planeta, jest ogromny apetyt ludzkości na mięso oraz przemysłowy chów zwierząt. I choć potrzebujemy poważnych zmian systemowych, to i nasze indywidualne wybory nie pozostają bez znaczenia.

Przemysłowy chów zwierząt zużywa ogromne zasoby (grunty, woda). W znaczący sposób przyczynia się do wycinki lasów, emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszcza środowisko i wpływa na zanikanie bioróżnorodności. Ponadto następuje intensyfikacja chowu przemysłowego zwierząt, który już teraz działa na gigantyczną wręcz skalę, co w obecnej sytuacji nie powinno mieć miejsca – mówi Łukasz Musiał‚ koordynator kampanii Stopklatka.

Wege dla klimatu

Obecnie w ramach współpracy dwóch kampanii Fundacji Viva! – Stopklatka i Zostań Wege prowadzone są nowe działania pod nazwą Wege dla klimatu. Akcja związana jest z wpływem chowu przemysłowego na zmiany klimatu i wyboru diety roślinnej jako jednego z remediów będących ratunkiem dla naszej planety. Katastrofa klimatyczna już trwa, a tempo postępujących, negatywnych zmian wymaga podjęcia działań na rzecz klimatu w szerszym zakresie.

Raport zabójczy dla planaty

Wybierz weganizm

Fundacja Viva! od lat prowadzi akcję Zostań Wege na 30 dni. Program ma na celu pokazanie, że zbilansowana dieta roślinna nie jest trudna, a za to różnorodna i smaczna. To co ląduje na naszym talerzu ma znaczenie nie tylko dla zwierząt, naszego zdrowia, ale także dla przyszłości planety. Musimy wymagać nie tylko zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych związanych ze spalaniem paliw kopalnych i transportem, ale także konieczne są systemowe zmiany w produkcji żywności.

Ludzie powinni zrezygnować lub chociaż ograniczyć konsumpcję, a co za tym idzie produkcję mięsa i produktów odzwierzęcych. Jest to konieczne, aby zniwelować negatywny wpływ ludzkiej diety na klimat i środowisko, a także aby zadbać o globalne bezpieczeństwo żywnościowe” – komentuje Karolina Czechowska, koordynatorka kampanii Zostań Wege.

Przyszłość planety i kolejnych pokoleń zależy od decyzji i działań które podejmiemy dzisiaj. Konieczne są rozwiązania systemowe. Tematu zmian klimatycznych nie można dłużej ignorować. Na barkach rządów i korporacji spoczywa ogromna odpowiedzialność, warto jednak zauważyć, że także nasze codzienne decyzje mają znaczenie. 

Ostatnie badania pokazują, że globalne ocieplenie będzie postępować szybciej niż sądzono. Oznacza to, że mamy jeszcze mniej czasu na działanie, aby nie dopuścić do momentu, po którym nie będzie już odwrotu. Obyśmy nie zaprzepaścili szans na ratowanie naszego domu, naszej planety. Obyśmy nie zapisali się na kartach długiej historii Ziemi jako krótki destrukcyjny epizod. Jeszcze nie jest za późno. Działamy dalej z myślą o zwierzętach, ludziach oraz przyszłości planety Ziemi!

Przeczytaj raport Zabójczy dla planety. Jak chów przemysłowy wpływa na Ziemię.

Zostań Wege – FacebookInstagram
Stopklatka – FacebookInstagram